Công ty Cổ phần Container Miền Trung - Mã CK : VSM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Container Việt Nam1,982,50065.0
Ngô Quốc Vũ38,8371.3
Hoàng Thị Hà26,2000.9
Đặng Trần Gia Thoại25,2000.8
Nguyễn Văn Thương23,2000.8
Bùi Ngọc Xuân19,2000.6
Hồ Khả Quốc7,2000.2
Trần Thị Phước6,0000.2
Lê Thế Trung4,0000.1
Trương Lý Thế Anh2,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VSM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD