Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh - Mã CK : VSH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 363,016,94830.6
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh43,329,65021.0
Công ty TNHH Perfetto29,234,90014.2
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity20,227,2209.8
Công ty TNHH Hoàn Mỹ13,926,4906.8
Ngân hàng Deutsche Aktiengesellschaft12,102,6605.9
Deutsche Bank London10,288,4105.0
Công ty Chứng khoán Sài Gòn6,148,8873.0
Swiftcurrent Offshore, L.P.5,697,0702.8
USB AG London Branch4,134,8652.0
Swiftcurrent Partners, L.P.4,064,9902.0
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)1,033,1330.5
Đặng Thị Hồng Phương1,000,0000.5
Nguyễn Đức Đối453,1600.2
Võ Thành Trung260,3700.1
Trần Lê Cảnh71,3700.0
Đỗ Phong Thu27,5000.0
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt19,6900.0
Nguyễn Văn Thanh18,5130.0
Dương Tấn Tưởng18,5000.0
Trịnh Phi Anh2,0000.0
Hoàng Anh Tuấn30.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VSH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Samarang UCITS - Samarang Asian ProsperityCổ đông lớnMua0020,227,22014/11/201720,227,220
Halley Sicav-Halley Asian ProsperityCổ đông lớnBán20,227,2200-20,227,22014/11/20170
Công ty TNHH Hoàn MỹCổ đông lớnMua3,653,080010,273,41025/07/201713,926,490
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua43,275,280054,37012/12/201643,329,650
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,340,050039,765,13005/12/201641,105,180
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán49,497,93049,497,930-49,497,93006/12/20160
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán49,497,93049,497,930013/10/201649,497,930
Công ty TNHH PerfettoCổ đông lớnMua6,608,090022,626,81026/04/201629,234,900
VIAC (No.1) Limited PartnershipCổ đông lớnBán22,626,81022,626,810-22,626,81026/04/20160
Halley Sicav-Halley Asian ProsperityCổ đông lớnMua18,526,0000259,00005/08/201518,785,000
Halley Sicav-Halley Asian ProsperityCổ đông lớnMua16,380,9400117,70029/05/201516,498,640
Halley Sicav-Halley Asian ProsperityCổ đông lớnMua14,355,0000134,47016/04/201514,489,470
Halley Sicav-Halley Asian ProsperityCổ đông lớnMua12,258,3600350,78020/03/201512,609,140
VIAC (No.1) Limited PartnershipCổ đông lớnMua21,296,9604,000,0001,329,85015/01/201522,626,810
Halley Sicav-Halley Asian ProsperityCổ đông lớnMua9,794,7000551,42026/12/201410,346,120
VIAC (No.1) Limited PartnershipCổ đông lớnMua20,575,4304,000,000721,53012/12/201421,296,960
VIAC (No.1) Limited PartnershipCổ đông lớnMua20,575,4300201,24017/11/201420,776,670
VIAC (No.1) Limited PartnershipCổ đông lớnMua16,575,4304,000,0004,000,00010/11/201420,575,430
VIAC (No.1) Limited PartnershipCổ đông lớnMua16,575,4304,000,0002,220,94004/11/201418,796,370
VIAC (No.1) Limited PartnershipCổ đông lớnBán18,543,8204,000,000-1,968,39023/07/201416,575,430