Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam - Mã CK : VRG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam4,002,28015.5
Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh2,000,0007.7
CTCP Cao su Tây Ninh1,970,0007.6
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên1,958,0007.6
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai1,540,2005.9
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng1,500,0005.8
Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang1,414,0005.5
Bùi Gia Hưng30,0000.1
Nguyễn Thị Nga30,0000.1
Nguyễn Thị Hương16,9000.1
Phạm Ngọc Thảo3,0020.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VRG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị HươngTrưởng BKSBán16,90016,900006/04/20180
Nguyễn Thị HươngTrưởng BKSBán25,00025,000-8,10028/02/201816,900
Nguyễn Thị HươngTrưởng BKSBán30,00030,000009/02/201830,000
Bùi Gia HưngPhó TGĐBán50,00020,000-20,00025/01/201830,000
Phạm Ngọc ThảoPhó TGĐ/Kế toán trưởngMua2,0003,0001,00225/01/20183,002
Nguyễn Thị HươngTrưởng BKSBán30,00030,000024/11/201730,000
Nguyễn Thị HươngTrưởng BKSBán25,00025,000010/11/201725,000
Nguyễn Thị HươngTrưởng BKSMua10,000015,00025/07/201725,000
Phạm Ngọc ThảoPhó TGĐ/Kế toán trưởngMua002,00002/08/20172,000
1