Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina - Mã CK : VPR

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt1,335,54032.1
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á308,4007.4
Công ty Cổ phần Đầu tư VINA209,1005.0
Bùi Minh Tuấn189,3504.6
Võ Hoàng Giang105,0002.5
Bùi Minh Tuấn89,1002.1
Kha Lương Lợi39,4800.9
Lê Duy Hiệp30,0000.7
Trương Nguyễn Thiên Kim3,5000.1
Hoàng Phong Giao2,6600.1
Nguyễn Kim Hậu1,1000.0
Nguyễn Ngọc Phụng1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VPR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua115,830200,000020/04/20180
Bùi Tuấn NgọcChủ tịch HĐQTMua89,100200,000015/03/201889,100
Bùi Tuấn NgọcChủ tịch HĐQTMua89,100200,000008/02/201889,100
Bùi Tuấn NgọcChủ tịch HĐQTMua0100,00089,10005/05/201789,100
Bùi Tuấn NgọcChủ tịch HĐQTMua0100,000005/05/20170
1