Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest - Mã CK : VPI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tô Như Toàn40,000,00025.0
Công ty Cổ phần Đầu tư THG Holdings37,500,00023.4
Tô Như Thắng11,300,0007.1
Đào Thị Hồng Hạnh4,000,0002.5
Lê Châu Giang4,000,0002.5
Đinh Quốc Hà150,0000.1
Nguyễn Diệu Tú150,0000.1
Phạm Hồng Châu150,0000.1
Đỗ Thị Thanh Phương100,0000.1
Nguyễn Thị Thu Trà35,0000.0
Trịnh Thị Hồng Nhung10,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VPI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD