Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Mã CK : VPG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Văn Bình9,681,75848.4
Nguyễn Văn Bình7,320,80036.6
Lê Thị Thanh Lệ2,645,00013.2
Lê Thị Thanh Lệ2,000,00010.0
Nguyễn Văn Đức1,000,0005.0
Nguyễn Văn Dũng1,000,0005.0
Nguyễn Xuân Trường1,000,0005.0
Mai Quang Hợp200,0001.0
Trần Thị Hường100,0000.5
Lương Việt Liên10,0000.1
Nguyễn Thị Giáng Hương10,0000.1
Nguyễn Thị Mai Hoa1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VPG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD