Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Mã CK : VPB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Hoàng Anh Minh121,021,0468.1
Vũ Thị Quyên120,700,9548.1
Kim Ngọc Cẩm Ly106,150,7967.1
Lý Thị Thu Hà104,492,8597.0
Nguyễn Thu Thủy75,315,4345.0
Ngô Chí Dũng70,257,1324.7
Trần Ngọc Lan63,725,6824.3
Lê Việt Anh59,168,9234.0
Nguyễn Phương Hoa59,045,6263.9
Bùi Hải Quân35,781,3762.4
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại kỹ thuật Việt Hải18,199,3881.2
Đỗ Quỳnh Ngân16,181,7001.1
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hải15,877,3731.1
Ngô Minh Phương4,000,0000.3
Lương Phan Sơn3,025,6700.2
Lô Bằng Giang1,888,1440.1
Lô Hải Yến Ngọc1,620,8550.1
Nguyễn Thị Ngọc Anh972,7080.1
Nguyễn Thị Thanh Nhàn499,1010.0
Nguyễn Thị Thanh Nhàn336,2450.0
Nguyễn Thanh Bình200,0000.0
Nguyễn Hưng73,2320.0
Dương Thị Thủy18,4160.0
Nguyễn Thanh Bắc12,0200.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VPB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thanh BìnhPhó TGĐBán652,448100,000-55,20020/11/2017597,248
Nguyễn Đức VinhTV HĐQT/TGĐMua010,000,00010,000,00010/11/201710,000,000
1