Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Mã CK : VNS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đặng Phước Thành16,907,88824.9
TAEL Two Partners Ltd.12,416,71018.3
Đặng Thành Duy5,409,3008.0
Government of Singapore5,400,0008.0
Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra)5,370,3007.9
Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio2,702,7204.0
Ngô Thị Thúy Vân1,757,9502.6
Vũ Ngọc Anh1,297,0441.9
Red River Holding1,005,9751.5
PCA International Funds SPC870,2401.3
Công ty TNHH Prudential Việt Nam849,7601.3
Aranda Investment Pte.Ltd.838,6101.2
SSIAM UCITS758,9401.1
Từ Tuyết Anh520,4900.8
Mai Thị Kim Hoàng34,0520.1
Đặng Thị Lan Phương15,7940.0
Huỳnh Văn Sĩ15,7940.0
Trần Anh Minh15,7940.0
Đặng Hoàng Sang6,3180.0
Trương Đình Quý6,3180.0
Đặng Phước Hoàng Mai3,8830.0
Tạ Long Hỷ3,1580.0
Huỳnh Văn Tương3180.0
Đặng Phước Thảo1240.0
Nguyễn Bảo Toàn70.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đặng Phước ThànhChủ tịch HĐQTMua1,157,950600,000600,00007/07/20171,757,950
Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income PortfolioCổ đông lớnMua2,387,5100315,21003/03/20172,702,720
Đặng Phước ThànhChủ tịch HĐQTMua157,9501,000,0001,000,00016/12/20161,157,950
Đặng Phước ThànhChủ tịch HĐQTBán14,62414,624-14,50028/09/2016124
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán798,570798,570-798,57007/09/20160
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán1,158,6501,158,650-360,08001/09/2016798,570
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán1,297,0441,297,044-138,39402/08/20161,158,650
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán1,297,0441,297,044028/07/20161,297,044
Đặng Phước ThànhChủ tịch HĐQTMua15,057,8881,850,0001,850,00021/07/201616,907,888
Huỳnh Văn TươngTV BKSBán6,3186,000-6,00005/07/2016318
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán1,297,0441,297,044023/06/20161,297,044
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán1,297,0441,297,044012/05/20161,297,044
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán6,089,0446,089,044-4,792,00007/04/20161,297,044
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán4,297,0440-3,000,00021/03/20161,297,044
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán6,089,0440-1,792,00011/03/20164,297,044
Huỳnh Văn TươngTV BKSBán6,3185,000024/01/20166,318
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnMua6,089,044500,000031/12/20156,089,044
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán6,108,044500,000-19,00020/11/20156,089,044
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán6,140,094500,000-32,05010/11/20156,108,044
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán6,207,744500,000-67,65007/10/20156,140,094