Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật - Mã CK : VNH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Bích Liên844,25010.5
Nguyễn Thanh Sơn453,2205.6
Phạm Hùng Ước378,1004.7
Nguyễn Văn Nhựt52,2990.7
Nguyễn Thị Diệu Hương22,8600.3
Nguyễn Hữu Hậu14,3100.2
Lê Tấn Trung12,2000.2
Lương Công Gia11,1000.1
Nguyễn Thị Hồng Gấm9,2990.1
Lương Thị Tuyết Nga9,0000.1
Đoàn Tôn Mạnh7,5150.1
Kiều Thị Nguyễn Tuyết2,0000.0
Trần Thị Xuân Đào1,4830.0
Trần Công Thành40.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VNH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Hùng ƯớcCổ đông lớnBán479,1000-101,00019/12/2017378,100
Phạm Hùng ƯớcCổ đông lớnBán548,1000-69,00015/12/2017479,100
Phạm Hùng ƯớcCổ đông lớnBán709,0000-160,90016/11/2017548,100
Phạm Hùng ƯớcCổ đông lớnBán800,0000-91,00010/11/2017709,000
Nguyễn Thanh SơnChủ tịch HĐQTBán1,572,4201,200,000-1,119,20031/10/2017453,220
Phạm Hùng ƯớcCổ đông lớnMua00800,00018/10/2017800,000
Nguyễn Thanh SơnChủ tịch HĐQTMua1,572,420400,000026/05/20171,572,420
Cổ đông lớnMua1,519,680050,07007/10/20161,569,750
Cổ đông lớnMua410,67001,109,01005/10/20161,519,680
Nguyễn Thị Bích LiênCổ đông lớnMua654,2500190,00025/08/2016844,250
Nguyễn Thị Bích LiênCổ đông lớnMua493,6400125,00028/07/2016618,640
Nguyễn Thị Bích LiênCổ đông lớnMua393,6400100,00027/07/2016493,640
Cổ đông lớnMua380,770030,00006/07/2016410,770
Nguyễn Văn NhựtChủ tịch HĐQTBán152,299100,000-100,00019/08/201452,299
Trần Công ThơThành viên HĐQTBán11,10011,100-11,10019/08/20140
Nguyễn Văn NhựtChủ tịch HĐQTBán552,299400,000-400,00003/07/2014152,299
Nguyễn Văn TriểnThành viên HĐQTBán404,060404,060-404,06026/05/20140
Nguyễn Văn TriểnThành viên HĐQTBán505,050505,050-100,99029/04/2014404,060
Nguyễn Văn NhựtThành viên HĐQTBán499,500499,500-499,50010/04/20140
Nguyễn Văn NhựtChủ tịch HĐQTBán2,052,2991,500,000-1,500,00012/03/2014552,299
12