Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công - Mã CK : VNG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công29,532,42539.3
Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai6,588,8808.8
Nguyễn Trí Tân3,671,2104.9
Đặng Văn Thành1,877,4552.5
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo Việt1,140,8601.5
Tạ Thị Phương Trang921,0401.2
Huỳnh Văn Thành648,6600.9
Trần Ngọc Tuấn530,6100.7
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2512,0000.7
CTCP Đầu tư Thương mại SMC45,0000.1
TCT Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh TP HCM10,0000.0
Phạm Thị Việt Hà5,7000.0
Trịnh Tự Kha5,4000.0
Lê Thanh Tú5,0000.0
Hồ Kiên Cường2,5000.0
Nguyễn Minh Hải2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VNG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnBán1,140,8601,140,860023/05/20140
Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân ThànhCổ đông lớnMua001,445,49007/04/20141,445,490
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnMua1,140,3601,200,00050024/01/20121,140,860
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnBán1,140,3601,200,000024/01/20121,140,860
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnBán1,117,8601,200,000019/11/20111,140,360
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnMua1,117,8601,200,00022,50019/11/20111,140,360
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnBán700,000500,000012/09/20111,117,860
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnMua700,000500,000417,86012/09/20111,117,860
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnMua900,0000200,00013/07/20111,100,000
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnMua700,0000200,00012/07/2011900,000
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnMua600,0000100,00004/07/2011700,000
Nguyễn Minh HảiThành viên BKSBán5,0003,000-3,00010/02/20112,000
Trần Ngọc TuấnCổ đông lớnMua682,8101,500,0001,417,80016/08/20102,100,610
Trần Ngọc TuấnCổ đông lớnBán2,100,6101,500,000-1,570,00016/08/2010530,610
TCT Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh TP HCMCổ đông lớnBán2,295,1002,285,100-2,285,10004/08/201010,000
Nguyễn Minh HảiThành viên BKSBán10,0005,000020/08/20100
Trần Ngọc TuấnCổ đông lớnBán1,032,810500,000-350,00009/07/2010682,810
Trần Ngọc TuấnCổ đông lớnMua709,3201,000,000323,49009/07/20101,032,810
CTCP Đầu tư Thương mại SMCCổ đông lớnMua20,00025,00025,00022/12/200945,000
12