Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công - Mã CK : VNG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công29,532,42539.3
Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai6,588,8808.8
Nguyễn Trí Tân3,671,2104.9
Đặng Văn Thành1,877,4552.5
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo Việt1,140,8601.5
Tạ Thị Phương Trang921,0401.2
Huỳnh Văn Thành648,6600.9
Trần Ngọc Tuấn530,6100.7
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2512,0000.7
CTCP Đầu tư Thương mại SMC45,0000.1
TCT Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh TP HCM10,0000.0
Phạm Thị Việt Hà5,7000.0
Trịnh Tự Kha5,4000.0
Lê Thanh Tú5,0000.0
Hồ Kiên Cường2,5000.0
Nguyễn Minh Hải2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VNG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Trí TânCổ đông lớnBán3,788,3100-117,10001/03/20183,671,210
Nguyễn Trí TânCổ đông lớnMua3,255,0400533,27002/02/20183,788,310
Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng NaiCổ đông lớnMua3,588,88003,000,00005/01/20186,588,880
Nguyễn Thái HàPhó Chủ tịch HĐQTMua00100,00022/11/2017100,000
Huỳnh Văn ThànhCổ đông lớnBán661,2000-12,54019/01/2017648,660
Tạ Thị Phương TrangCổ đông lớnMua886,540034,50008/09/2016921,040
Tạ Thị Phương TrangCổ đông lớnBán917,0000-30,46020/07/2016886,540
Huỳnh Văn ThànhCổ đông lớnMua640,200020,00007/07/2016660,200
Công ty Cổ phần Du lịch Thắng LợiCổ đông lớnBán3,237,0003,237,000-3,237,00007/07/20160
Tạ Thị Phương TrangCổ đông lớnBán2,008,8400-1,091,84005/07/2016917,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành CôngCổ đông lớnMua3,825,0001,280,0001,280,00018/12/20145,105,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành CôngCổ đông lớnMua3,237,000588,000588,00003/12/20143,825,000
Tạ Thị Phương TrangCổ đông lớnBán2,508,8400-500,00019/11/20142,008,840
Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọCổ đông lớnBán600,000600,000-600,00025/04/20140
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo ViệtCổ đông lớnBán588,000588,000-588,00025/04/20140
Công ty Cổ phần Du lịch Thắng LợiCổ đông lớnMua003,237,00028/04/20143,237,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành CôngCổ đông lớnMua003,237,00025/04/20143,237,000
Tạ Thị Phương TrangCổ đông lớnMua002,508,84025/04/20142,508,840
Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân ThànhCổ đông lớnBán1,553,6500-1,552,65029/04/20141,000
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuCổ đông lớnBán6,630,0006,630,000-6,630,00024/04/20140
12