Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Mã CK : VND

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA25,291,08311.7
PYN Fund Elite (Non - Ucits)16,566,3257.7
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited5,312,9352.5
Vietnam Investment Fund I, L.P5,000,0772.3
Phạm Minh Hương986,8320.5
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited703,0000.3
Đậu Thúy Hà117,9440.1
Nguyễn Tống Sơn75,1170.0
Nguyễn Hà Ninh6,6960.0
Lê Thị Hồng Lĩnh2,5430.0
Vũ Hiền1640.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VND - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Thị Hồng LĩnhThành viên BKSBán2,5432,543009/07/20122,543
Lê Thị Hồng LĩnhThành viên BKSBán7,8007,800009/07/20127,800
CTCP Tập đoàn đầu tư IPACổ đông lớnBán22,346,66622,346,666-17,346,66618/05/20125,000,000
Công ty TNHH MTV Tài chính IPACổ đông lớnMua12,944,41712,346,66612,346,66620/04/201225,291,083
Đỗ Thanh HươngỦy viên HĐQTBán35,88835,888-35,88804/11/20110
Công ty TNHH MTV Tài chính IPACổ đông lớnBán16,444,41716,444,417-3,500,00017/08/201112,944,417
CTCP Tập đoàn đầu tư IPACổ đông lớnMua22,346,66612,660,000017/08/201122,346,666
Vũ HiềnỦy viên HĐQTBán1,252,1061,252,000-1,252,00027/06/2011106
Công ty TNHH MTV Tài chính IPACổ đông lớnBán19,444,4173,000,000-3,000,00031/05/201116,444,417
Nguyễn Ngọc ThanhThành viên HĐQTBán133,793133,771-133,77718/02/201116
Vũ HiềnThành viên HĐQTBán5,564,6064,312,569-4,312,50011/02/20111,252,106
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnMua7705,000,00008/02/20115,000,077
Phạm Minh HươngChủ tịch HĐQTMua66,666800,000570,00015/12/2010636,666
Đậu Thúy HàThành viên HĐQTBán38,88930,000010/08/201038,889
12