Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Mã CK : VND

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA25,291,08311.7
PYN Fund Elite (Non - Ucits)16,566,3257.7
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited5,312,9352.5
Vietnam Investment Fund I, L.P5,000,0772.3
Phạm Minh Hương986,8320.5
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited703,0000.3
Đậu Thúy Hà117,9440.1
Nguyễn Tống Sơn75,1170.0
Nguyễn Hà Ninh6,6960.0
Lê Thị Hồng Lĩnh2,5430.0
Vũ Hiền1640.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VND - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnBán16,903,0050-336,68019/03/201816,566,325
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua16,203,0050700,00010/11/201716,903,005
Greystanes Limited CompanyCổ đông lớnBán2,424,0450-2,424,04503/01/20170
Vũ HiềnTV HĐQTBán22,47522,475-22,47505/10/20160
PXP Vietnam Emerging Equity Fund LimitedCổ đông lớnMua4,771,6350150,00012/07/20164,921,635
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua14,527,7050500,00028/06/201615,027,705
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua8,533,10001,301,40002/02/201614,527,705
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnBán9,242,1000-709,00005/11/20148,533,100
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnBán9,689,2000-447,10027/10/20149,242,100
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua9,589,2000100,00021/01/20149,689,200
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua8,509,20001,080,00020/01/20149,589,200
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua7,689,2000820,00017/01/20148,509,200
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua6,285,90001,403,30016/01/20147,689,200
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua5,155,90001,130,00015/01/20146,285,900
PYN Fund Elite (Non - Ucits)Cổ đông lớnMua4,830,9000325,00013/01/20145,155,900
Lê Thị Hồng LĩnhThành viên BKSBán2,5432,543-2,54317/12/20130
Lê Thị Hồng LĩnhThành viên BKSBán7,8007,800-7,80017/12/20120
Lê Thị Hồng LĩnhThành viên BKSBán2,5432,543023/08/20122,543
Lê Thị Hồng LĩnhThành viên BKSBán7,8007,800023/08/20127,800
CTCP Tập đoàn đầu tư IPACổ đông lớnBán5,000,0005,000,000-5,000,00019/07/20120
12