Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship - Mã CK : VNA

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam10,200,00051.0
Công ty Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam1,293,7406.5
Nguyễn Quang Dũng1,000,3505.0
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)965,8204.8
Mai Xuân Ngoạt208,1001.0
Đoàn Văn Minh135,1000.7
Cao Minh Tuấn121,9000.6
Đoàn Bá Thước109,5000.5
Dương Ngọc Tú100,0000.5
Vương Ngọc Sơn77,3900.4
Lã Đức Trọng38,1000.2
Phạm Văn Toàn35,0000.2
Đõ Văn Hội32,5000.2
Phạm Khoa Vịnh18,1000.1
Tô Hanh13,3000.1
Trần Dũng Chiến13,3000.1
Đinh Huy Dũng11,4000.1
Trần Thị Kim Lan10,0000.1
Nguyễn Quang Duy5,6000.0
Trần Thị Thanh Hương2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VNA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Quang DũngCổ đông lớnMua988,550011,80003/11/20171,000,350
Mai Xuân NgoạtChủ tịch HĐQTMua158,10050,00050,00028/07/2016208,100
Mai Xuân NgoạtChủ tịch HĐQTMua58,100100,000100,00013/06/2016158,100
Mai Xuân NgoạtChủ tịch HĐQTBán78,1000-20,00009/06/201658,100
Dương Ngọc TúỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua18,000100,00082,00024/09/2015100,000
Vương Ngọc SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua21,900150,00055,49010/06/201577,390
Dương Ngọc TúỦy viên HĐQT/Phó TGĐBán48,00040,000-30,00002/04/201518,000
Mai Xuân NgoạtỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua010,000015/12/201410,000
Mai Xuân NgoạtỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua010,00010,00011/11/201410,000
Dương Ngọc TúỦy viên HĐQT/Phó TGĐBán48,00040,000012/11/201448,000
Dương Ngọc TúỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua12,000100,00036,00002/01/201448,000
Đoàn Văn MinhỦy viên HĐQTMua35,100100,000100,00014/04/2012135,100
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnBán1,068,3400-102,52007/11/2011965,820
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnMua1,068,340600,000014/11/20110
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnBán1,068,340600,000014/11/20110
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnBán1,068,340600,000010/09/20111,068,340
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnMua1,068,340600,000010/09/20111,068,340
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnMua1,068,340600,000010/07/20111,068,340
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnMua1,068,340600,000010/07/20111,068,340
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)Cổ đông lớnMua1,070,640600,000010/05/20111,068,340