Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex - Mã CK : VMD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 27,000,00045.3
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP1,579,83310.2
Lê Xuân Tùng1,141,1507.4
Trần Kiên Cường1,098,6807.1
Trần Thị Đoan Trang807,2905.2
Nguyễn Thị Liên552,6213.6
Đào Thị Bình540,3643.5
Nguyễn Ngọc Dung378,9802.5
Lê Duy Phúc370,0002.4
Trần Văn Kỳ272,7301.8
Hóa Văn Quang200,0001.3
Nguyễn Thị Loan85,5560.6
Nguyễn Tiến Hùng42,0610.3
Bạch Quốc Chính33,0570.2
Nguyễn Quốc Cường28,6190.2
Nguyễn Thị Việt20,1400.1
Lê Thanh Long5,6620.0
Trương Thị Lan7740.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VMD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Quốc CườngTGĐMua0100,00028,61927/12/201728,619
Nguyễn Thị LoanChủ tịch HĐQTMua01,141,1501,141,15024/08/20171,141,150
Trần Thị Đoan TrangTV HĐQTMua0807,290807,29024/08/2017807,290
Nguyễn Ngọc DungTrưởng BKSMua5,000373,980373,98024/08/2017378,980
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2Cổ đông lớnMua3,500,00003,500,00027/04/20177,000,000
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2Cổ đông lớnMua003,500,00020/10/20163,500,000
Lê Duy PhúcCổ đông lớnBán570,0000-200,00005/04/2016370,000
Lê Duy PhúcCổ đông lớnMua420,0000150,00031/03/2016570,000
Phạm Dũng HoàiCổ đông lớnBán662,3800-662,38003/12/20150
Lê Duy PhúcCổ đông lớnBán470,0000-50,00002/12/2015420,000
Trương Thị LanPhó TGĐBán17,77417,774-17,00019/11/2015774
Vũ Quỳnh LiênCổ đông lớnBán662,3800-662,38002/11/20150
Phạm Dũng HoàiCổ đông lớnMua00662,38002/11/2015662,380
Lê Duy PhúcCổ đông lớnBán495,0000-25,00021/10/2015470,000
Vũ Quỳnh LiênCổ đông lớnBán730,3800-98,00007/10/2015632,380
Lê Duy PhúcCổ đông lớnBán530,0000-35,00011/09/2015495,000
Lê Duy PhúcCổ đông lớnBán570,0000-40,00024/08/2015530,000
Lê Duy PhúcCổ đông lớnMua300,0000270,00003/08/2015570,000
Trần Kiên CườngCổ đông lớnMua201,6300897,05018/12/20141,098,680
Hóa Văn QuangCổ đông lớnBán550,000350,000-350,00010/10/2014200,000
12