Công ty Cổ phần VIMECO - Mã CK : VMC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Vinaconex JSC5,140,90051.4
Trần Quang Huy342,7663.4
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam250,9002.5
Quỹ tầm nhìn SSI203,4002.0
Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam137,0001.4
Công ty Quản lý Quỹ SSI45,2000.5
Vương Xuân Bền34,8300.3
Nguyễn Học Trình34,6550.3
Đỗ Mạnh Hùng33,6120.3
Trần Tuấn Anh27,5070.3
Hồ Công Tâm20,2690.2
CTCP Quản lỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam9,0000.1
Điền Văn Viện8,1800.1
Lê Đức Dũng3,7660.0
Võ Thị Hải An3,0320.0
Nguyễn Sỹ Thiêm2,4570.0
Lê Thế Hùng2,3010.0
Phạm Văn Vũ4570.0
Phạm Tuấn Anh2400.0
Lê Hải Vân2350.0
Trần Việt Thắng600.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hồ Công TâmPhó TGĐBán20,26920,269005/03/201820,269
Lê Đức DũngPhó TGĐBán23,76620,000-20,00028/02/20183,766
Hồ Công TâmPhó TGĐBán45,26925,000-25,00030/01/201820,269
Trần Việt ThắngTV HĐQTBán52,36052,360-52,30025/01/201860
Trần Việt ThắngThành viên HĐQTBán112,36060,000-60,00012/01/201852,360
Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo ViệtCổ đông lớnBán1,842,7261,842,726-1,842,72610/01/20180
Hồ Công TâmPhó TGĐBán355355-35506/12/20170
Hồ Công TâmPhó TGĐBán60,36920,000-15,10006/12/201745,269
Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo ViệtCổ đông lớnMua906,4000936,32616/11/20171,842,726
Trần QuangCổ đông lớnBán936,3260-936,32616/11/20170
Trần QuangCổ đông lớnBán1,796,3260-860,00015/11/2017936,326
Nguyễn Thị Quỳnh TrangTrưởng BKSBán15,00015,000-15,00028/07/20170
Vinaconex JSCCổ đông lớnBán5,140,9004,140,900027/06/20175,140,900
Trần Quang HuyCổ đông lớnBán760,8660-418,10026/05/2017342,766
Trần Quang HuyCổ đông lớnBán810,9660-50,10025/05/2017760,866
Trần Quang HuyCổ đông lớnBán912,8660-76,10018/05/2017836,766
Trần Quang HuyCổ đông lớnBán1,008,0660-13,50015/05/2017994,566
Trần Quang HuyCổ đông lớnBán1,100,8660-18,10010/05/20171,082,766
Trần Quang HuyCổ đông lớnBán1,278,8660-178,00009/05/20171,100,866
Trần Quang HuyCổ đông lớnBán1,312,4660-33,60008/05/20171,278,866