Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long - Mã CK : VLW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long21,399,50074.0
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện4,408,18115.3
Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng1,445,0005.0
Đặng Tấn Chiến137,5000.5
Nguyễn Tấn Phát57,4000.2
Trần Văn Bản56,1000.2
Bùi Thiện Ngọc Minh16,4000.1
Lương Minh Triết15,0000.1
Lê Thị Quyến8,3000.0
Nguyễn Quốc Đạt7,7000.0
Nguyễn Thị Hồng Nhung6,6000.0
Trần Thị Huỳnh Mai6,2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VLW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đặng Tấn ChiếnChủ tịch HĐQTMua87,50050,00050,00026/03/2018137,500
1