Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần - Mã CK : VLC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần GTNFOODS46,519,23673.7
Phạm Thị Linh5,060,6008.0
Đỗ Hoàng Phương5,000,0007.9
Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới1,670,0002.6
Trần Công Chiến120,0000.2
Đào Duy Linh103,4000.2
Bùi Đức Hoàn102,6000.2
Trần Văn Hùng53,0000.1
Bùi Xuân Hải2,6000.0
Lê Nhân Đức1,0000.0
Nguyễn Duy Lý8000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VLC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần GTNFOODSCổ đông lớnMua44,200,2363,091,9492,319,00015/12/201746,519,236
Lê Nhân ĐứcKế toán trưởngBán51,00050,000-50,00008/12/20171,000
Bùi Xuân HảiPhó TGĐBán2,6002,600011/10/20170
Bùi Xuân HảiPhó TGĐBán64,60062,000-62,00013/09/20172,600
Công ty Cổ phần GTNFOODSCổ đông lớnMua41,015,65003,184,58623/08/201744,200,236
Nguyễn Thị NgọcTrưởng BKSBán32,20032,200-32,20007/09/20170
Nguyễn Duy LýTV BKSBán18,80018,000-18,00029/03/2017800
Phạm Thị HoaCổ đông lớnBán12,620,2000-12,620,20003/01/20170
Công ty Cổ phần GTNFOODSCổ đông lớnMua4,833,162036,182,48803/01/201741,015,650
Công ty Cổ phần Việt Xuân MớiCổ đông lớnBán10,020,2000-5,550,20010/11/20164,470,000
Công ty Cổ phần Việt Xuân MớiCổ đông lớnBán12,620,2000-2,600,00008/11/201610,020,200
Công ty Cổ phần Việt Xuân MớiCổ đông lớnBán4,470,0000-2,800,00016/11/20161,670,000
Trần Công ChiếnTV hội đồng đầu tư/TV HĐQT/Phó TGĐBán8,0008,000-8,00005/09/20160
Phạm Thị LinhCổ đông lớnMua5,031,100029,50010/08/20165,060,600
Trần Công ChiếnTV hội đồng đầu tư/TV HĐQT/Phó TGĐBán8,0008,000029/07/20168,000
Phạm Thị LinhCổ đông lớnMua005,000,00002/06/20165,000,000
Đỗ Hoàng PhươngCổ đông lớnMua005,000,00013/06/20165,000,000
Công ty Cổ phần Việt Xuân MớiCổ đông lớnMua2,524,040010,096,16028/06/201612,620,200
Trần Công ChiếnTV hội đồng đầu tư/Phó TGĐBán10,0002,000-2,00010/06/20168,000
Phạm Thị HoaCổ đông lớnMua0012,620,20022/06/201612,620,200
12