Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa - Mã CK : VLB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai31,677,00067.5
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc10,451,00022.3
Phạm Quốc Thái7,0000.0
Huỳnh Kim Vũ6,8000.0
Huỳnh Đường Tài6,7000.0
Nguyễn Thị Thuận Hiếu6,4000.0
Hứa Hồ Điệp5,8000.0
Nguyễn Xuân Việt5,7000.0
Hồ Ngọc Liệp3,1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VLB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn LộcCổ đông lớnMua4,500,0006,000,0005,951,00018/08/201710,451,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn LộcCổ đông lớnMua4,500,0006,000,000010/03/20174,500,000
1