Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Mã CK : VIG

TênSLCPTỷ lệ (%)
TCT Giấy Việt Nam1,600,0004.7
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam1,592,1004.7
Lê Thị Thanh Bình1,532,4004.5
CTCP Tài nguyên Khoáng sản và Bất động sản Thăng Long1,484,0504.3
CTCP Tài chính Findex880,0002.6
Nguyễn Phúc Long678,0002.0
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long642,0001.9
Võ Sỹ Dởng20,0000.1
Đào Thị Thanh15,3000.0
Vũ Xuân Hòa15,0000.0
Hồ Thị Hiền13,0000.0
Nguyễn Trọng Bằng5,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VIG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Xuân BiểuChủ tịch HĐQT/TGĐBán608,500608,500-608,50012/02/20180
Nguyễn Xuân BiểuChủ tịch HĐQT/TGĐBán102,900102,900-102,90005/02/20180
Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Vạn XuânCổ đông lớnBán89,10089,100-89,10019/01/20180
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnBán4,044,4000-4,044,40001/12/20170
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnBán4,344,4000-300,00002/08/20174,044,400
Lê Thị Thanh BìnhCổ đông lớnBán1,900,4000-368,00031/05/20161,532,400
Lê Thị Thanh BìnhCổ đông lớnMua799,40001,100,00028/12/20151,899,400
Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Vạn XuânCổ đông lớnMua01,000,00089,10011/09/201589,100
Tập đoàn Hóa chất Việt NamCổ đông lớnBán1,802,9000-210,80008/06/20151,592,100
Tập đoàn Hóa chất Việt NamCổ đông lớnBán2,094,0000-291,10005/06/20151,802,900
Nguyễn Xuân BiểuChủ tịch HĐQTMua0100,000021/03/20140
Nguyễn Xuân BiểuChủ tịch HĐQTBán5,0005,000-5,00018/02/20140
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua3,902,1000442,30028/08/20134,344,400
Tập đoàn Hóa chất Việt NamCổ đông lớnBán2,094,0002,094,000013/06/20132,094,000
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua3,504,1000398,00022/05/20133,902,100
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongCổ đông lớnMua525,0002,500,000117,00009/05/2013642,000
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongCổ đông lớnMua400,0002,500,000125,00005/04/2013525,000
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua3,007,1000497,00021/03/20133,504,100
Nguyễn Xuân BiểuỦy viên HĐQTBán5,0005,000030/01/20135,000
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua1,899,7000857,40014/03/20132,757,100