Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO - Mã CK : VIE

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam765,00049.0
Nguyễn Tuấn Hòa14,2000.9
Phạm Quốc Sỹ9,8400.6
Nguyễn Hữu Cư6,2190.4
Vũ Tú Nam6,0600.4
Trần Thị Phương Nam6,0400.4
Phạm Văn Tuấn5,1000.3
Cao Quang Vinh4,8400.3
Nguyễn Thanh Hiền4,5700.3
Nguyễn Thúy Lan1,9000.1
Nguyễn Xuân Tư1,0000.1
Nguyễn Ly Ly5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VIE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD