Công ty Cổ phần Vian - Mã CK : VIA

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Rau quả, Nông sản174,88014.6
Lê Văn Xuân107,0008.9
Nguyễn Thị Thanh Thủy92,7007.7
Lâm Hưng90,4407.5
Đỗ Huy Bình72,3206.0
Nguyễn Văn Cường63,5005.3
Lê Mạnh Hùng63,0005.3
Lê Ngọc Việt60,8405.1
Nguyễn Văn Lại55,1104.6
Nguyễn Văn Quân47,8704.0
Nguyễn Hữu Doanh42,1903.5
Đinh Thị Xuân24,9802.1
Phạm Thị Tâm3,6000.3
Nguyễn Kim Nhung2,1600.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VIA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD