Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam - Mã CK : VHG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Thanh Thùy Minh7,897,6505.3
Trần Quốc Bình7,760,7305.2
Nguyễn Lượng Khoa Toàn7,503,7205.0
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng4,800,0003.2
Thomas Joseph Vũ Ngô3,554,8002.4
Huỳnh Tấn Chung3,069,3832.0
Lê Thị Kim Ánh2,688,6751.8
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd.1,135,8000.8
Trần Xuân Hiếu200,0000.1
Trần Đình Chinh101,5190.1
Vũ Anh Tuấn100,0000.1
Nguyễn Đông72,7620.0
Nguyễn Tiến Trung72,7620.0
Khuất Duy Tiến50,0000.0
Phạm Ngọc Hiệp25,0000.0
Quảng Bá Hải13,0000.0
Nguyễn Thị Thu Thảo10,0070.0
Doãn Văn Thụy2,0000.0
Đinh Thị Thuý Hạnh70.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VHG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Lượng Khoa ToànCổ đông lớnMua7,377,8100125,91003/05/20177,503,720
Nguyễn Thanh Thùy MinhCổ đông lớnMua7,178,6900718,96028/04/20177,897,650
Trần Quốc BìnhCổ đông lớnMua6,159,06001,601,67018/04/20177,760,730
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao VàngCổ đông lớnBán12,000,0000-7,200,00029/01/20164,800,000
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao VàngCổ đông lớnBán15,000,0000-3,000,00022/01/201612,000,000
Khuất Duy TiếnThành viên HĐQTMua050,00050,00016/12/201550,000
Vũ Anh TuấnỦy viên HĐQT/TGĐMua0100,000100,00008/10/2015100,000
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao VàngCổ đông lớnMua0015,000,00017/08/201515,000,000
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao VàngCổ đông lớnBán14,000,0000-12,827,29027/11/20141,172,710
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao VàngCổ đông lớnMua0014,000,00018/08/201414,000,000
Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân ThànhCổ đông lớnBán1,990,9500-1,675,22018/04/2014315,730
Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân ThànhCổ đông lớnBán2,335,2700-344,32017/04/20141,990,950
Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân ThànhCổ đông lớnMua002,335,27007/04/20142,335,270
Trần Xuân HiếuỦy viên HĐQT/TGĐMua0200,000200,00015/01/2014200,000
Đinh Thị Thuý HạnhỦy viên HĐQTBán54,58754,587-54,58027/11/20137
Đinh Thị Thuý HạnhThành viên HĐQT/Phó TGĐBán54,58754,587024/08/201354,587
Đinh Thị Thuý HạnhThành viên HĐQTBán106,000106,000-106,00013/08/20130
Đinh Công TrạngChủ tịch HĐQTBán2,663,8442,663,844-2,663,84425/07/20130
Đinh Công TrạngChủ tịch HĐQTBán380,697380,697-380,69712/07/20130
Đinh Thị Thuý HạnhThành viên HĐQTBán106,000106,000021/06/2013106,000