Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Mã CK : VHC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trương Thị Lệ Khanh39,575,14242.9
Mitsubishi Corporation6,000,0006.5
Lâm Quang Thanh4,652,8805.0
Red River Holding4,544,8884.9
Quỹ Đầu tư Việt Nam4,542,8504.9
Lâm Mẫu Diệp4,079,5754.4
Norges Bank2,280,0002.5
KB Vietnam Focus Balanced Fund1,700,0001.8
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company1,400,0001.5
Võ Phú Đức1,378,3411.5
Grinling International Limited720,0970.8
Vietnam Enterprise Investments Limited289,9100.3
Nguyễn Ngô Vi Tâm108,3490.1
Nguyễn Thị Kim Đào80,7030.1
Hồ Thanh Huệ53,7270.1
The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) Private Limited50,0000.1
Hà Thị Phương Thúy Hồng Nhung34,0710.0
Trương Tuyết Hoa21,9070.0
Đặng Văn Viễn21,3980.0
Trương Chí Phước16,2670.0
Huỳnh Đức Trung14,9680.0
Trương Lệ Quyên12,6750.0
Trần Minh Hảo12,5200.0
Lê Mạnh Đức10,0000.0
Đặng Thị Thương7,4000.0
Nguyễn Văn Nghệ5,2000.0
Trương Tuyết Phương4,0060.0
Trương Tuyết Hoa2,9070.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trương Tuyết HoaTV HĐQTBán21,90719,000030/04/20180
Trương Tuyết HoaTV HĐQTBán38,02634,020-34,02015/03/20184,006
DC Developing Markets Strategies Public Limited CompanyCổ đông lớnBán2,460,0000-1,060,00009/02/20181,400,000
Đặng Thị ThươngBán13,3505,950-5,95023/12/20177,400
Norges BankCổ đông lớnMua2,165,000030,00028/11/20172,195,000
Vietnam Enterprise Investments LimitedCổ đông lớnBán479,9100-190,00003/08/2017289,910
Vietnam Enterprise Investments LimitedCổ đông lớnBán1,007,1600-222,16015/06/2017785,000
Grinling International LimitedCổ đông lớnBán1,092,1270-92,03005/05/20171,000,097
Vietnam Enterprise Investments LimitedCổ đông lớnBán1,900,0000-115,00005/05/20171,785,000
KB Vietnam Focus Balanced FundCổ đông lớnMua00575,00025/04/2017575,000
DC Developing Markets Strategies Public Limited CompanyCổ đông lớnMua1,700,0000405,00025/04/20172,105,000
Mitsubishi CorporationCổ đông lớnMua006,000,00013/04/20176,000,000
Trương Thị Lệ KhanhChủ tịch HĐQTBán45,575,1426,000,000-6,000,00013/04/201739,575,142
Trương Tuyết HoaTV HĐQTBán56,90739,000-35,00017/01/201721,907
DC Developing Markets Strategies Public Limited CompanyCổ đông lớnMua894,0000206,00022/12/20161,100,000
Lâm Quang ThanhCổ đông lớnMua4,490,6800162,20008/12/20164,652,880
DC Developing Markets Strategies Public Limited CompanyCổ đông lớnMua700,000070,00016/11/2016770,000
Norges BankCổ đông lớnMua1,400,0000230,00016/11/20161,630,000
Vietnam Enterprise Investments LimitedCổ đông lớnMua1,400,0000800,00016/11/20162,200,000
Red River HoldingCổ đông lớnBán7,863,8787,863,878-3,318,99001/11/20164,544,888