Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Mã CK : VFR

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dương Thị Huệ2,857,60019.1
Vũ Thị Hạnh2,503,81916.7
Đỗ Thị Huyền Thanh2,086,51613.9
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An1,966,30013.1
Nguyễn Thị Thanh1,877,86512.5
Vũ Thị Kim Thanh1,507,90010.1
Ngân hàng TMCP Quân đội715,0004.8
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB577,0003.8
Nguyễn Quang Thoại5,9000.0
Trần Bình Phú4,2000.0
Nguyễn Giang Tiến3,3000.0
Nguyễn Toan3,3000.0
Vũ Anh Tú2,5000.0
Nguyễn Tuấn Anh2,0000.0
Trần Văn Quý2,0000.0
Lê Văn Thành5000.0
Nguyễn Thanh Thuỷ2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VFR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa AnCổ đông lớnMua10,00001,956,30026/12/20171,966,300
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnBán1,956,3001,956,300-1,956,30026/12/20170
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán1,185,0001,185,000-1,185,00012/09/20170
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnMua1,734,1000203,10030/09/20161,937,200
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnMua1,593,300076,50029/08/20161,669,800
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnMua1,340,700020,90019/04/20161,361,600
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnMua1,196,90003,00023/02/20161,199,900
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnMua1,039,100011,90025/01/20161,051,000
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnMua827,7000211,40031/12/20151,039,100
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam ÁCổ đông lớnMua739,000088,70029/12/2015827,700
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán1,185,0001,185,000023/07/20151,185,000
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài GònCổ đông lớnBán1,000,0001,000,000-1,000,00001/07/20150
Cổ đông lớnMua507,90001,000,00030/06/20151,507,900
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán7,653,2007,653,200-6,468,20018/06/20151,185,000
Dương Thị HuệCổ đông lớnMua002,857,60020/05/20152,857,600
Đỗ Thị Huyền ThanhCổ đông lớnMua002,086,51620/05/20152,086,516
Nguyễn Thị ThanhCổ đông lớnMua001,877,86520/05/20151,877,865
Vũ Thị HạnhCổ đông lớnMua002,503,81920/05/20152,503,819
Công ty Cổ phần Chứng khoán IBCổ đông lớnBán1,379,9000-802,90019/05/2015577,000
Công ty Cổ phần Chứng khoán IBCổ đông lớnMua1,000,0000379,90024/04/20151,379,900
12