Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam - Mã CK : VFMVFA

TênSLCPTỷ lệ (%)
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh3,387,28014.1
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM2,640,00011.0
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà2,000,0008.3
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam1,500,0006.2
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex1,000,0004.2
Dragon Capital Markets Limited950,0004.0
Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng750,0003.1
CTCP Bảo hiểm Bưu điện500,0002.1
Lê Anh Tuấn20,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VFMVFA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt NamCổ đông lớnMua1,500,0002,000,000027/01/20131,500,000
Nguyễn Thị Phương ThảoCổ đông lớnBán1,850,0000-1,850,00028/12/20120
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua3,327,430059,85010/01/20133,387,280
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua3,120,5900206,84009/01/20133,327,430
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua2,622,7300497,86008/01/20133,120,590
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua1,975,0700647,66007/01/20132,622,730
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnBán1,692,3700-30004/01/20131,975,070
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua1,692,3700283,00004/01/20131,975,070
Lê Anh TuấnThành viên Ban đại diệnMua0100,00073,54027/12/201273,540
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCMCổ đông lớnMua002,640,00026/12/20122,640,000
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua1,486,2200207,25011/12/20121,692,370
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnBán1,486,2200-1,10011/12/20121,692,370
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua1,248,8500237,37023/11/20121,486,220
CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí MinhCổ đông lớnMua1,007,9400240,91015/11/20121,248,850
Thái Tấn DũngChủ tịch Ban đại diện QuỹBán984,760984,760-984,76016/11/20110
1