Công ty Cổ phần VINAFCO - Mã CK : VFC

TênSLCPTỷ lệ (%)
The Shibusawa Warehouse Ltd. (SWC)15,166,71844.9
Phan Xuân Tùng8,328,10024.6
Lê Thị Mai Linh5,196,24015.4
Trịnh Ngọc Hiến1,044,2253.1
Deutsche Bank AG London973,1742.9
Trịnh Thanh Phong691,7592.0
CTCP Đầu tư Thương mại Chí Thành443,2551.3
Công ty TNHH Đầu tư Golden Age386,3961.1
Nguyễn Thị Thu Hà55,7900.2
Nguyễn Phương Mai11,1290.0
Phạm Lê Vân Anh3,0000.0
Dương Thị Luyến1,0000.0
Nguyễn Phương Khanh1,0000.0
Nguyễn Thị Minh Thuần1,0000.0
Ngô Thị Thu Linh20.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VFC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị Thu HàThành viên HĐQTBán77,79077,790-22,00020/01/201155,790
Nguyễn Thị Thu HàThành viên HĐQTMua77,79040,000020/02/201177,790
Công ty TNHH Đầu tư Golden AgeCổ đông lớnMua8,481,976105,000104,42001/03/20118,586,396
Công ty TNHH Đầu tư Golden AgeCổ đông lớnBán8,581,976100,000-100,00011/01/20118,481,976
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnMua1,152,3061,000,00068,25008/01/20111,220,556
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnBán1,220,5561,000,000-908,89008/01/2011311,666
Nguyễn Thị Thu HàThành viên HĐQTMua0050031/08/2010500
Nguyễn Thị Thu HàThành viên HĐQTBán8,0008,000-8,00013/09/20100
Nguyễn Thị Thu HàThành viên HĐQTBán126,79049,000-49,00021/12/201077,790
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnBán1,179,0160-367,35014/12/2010811,666
Nguyễn Phương MaiKế toán trưởngBán67,02960,000003/12/201067,029
Nguyễn Thị Thu HàThành viên HĐQTBán126,79049,000022/11/2010126,790
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnMua1,026,916500,000125,39031/10/20101,152,306
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnBán1,026,916500,000031/10/20101,026,916
Công ty TNHH TM Ánh SángCổ đông lớnBán1,544,8761,544,876-1,544,87622/10/20100
Công ty TNHH Đầu tư Golden AgeCổ đông lớnMua7,037,1001,544,8761,544,87622/10/20108,581,976
Công ty TNHH Đầu tư Golden AgeCổ đông lớnMua07,037,1007,037,10026/08/20107,037,100
CTCP Thương mại Đầu tư HBCổ đông lớnBán7,037,1007,037,100-7,037,10026/08/20100
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnBán1,379,0161,000,000-352,10030/09/20101,026,916
Nguyễn Phương MaiKế toán trưởngBán90,02983,000-23,00006/08/201067,029