Công ty Cổ phần VINAFCO - Mã CK : VFC

TênSLCPTỷ lệ (%)
The Shibusawa Warehouse Ltd. (SWC)15,166,71844.9
Phan Xuân Tùng8,328,10024.6
Lê Thị Mai Linh5,196,24015.4
Trịnh Ngọc Hiến1,044,2253.1
Deutsche Bank AG London973,1742.9
Trịnh Thanh Phong691,7592.0
CTCP Đầu tư Thương mại Chí Thành443,2551.3
Công ty TNHH Đầu tư Golden Age386,3961.1
Nguyễn Thị Thu Hà55,7900.2
Nguyễn Phương Mai11,1290.0
Phạm Lê Vân Anh3,0000.0
Dương Thị Luyến1,0000.0
Nguyễn Phương Khanh1,0000.0
Nguyễn Thị Minh Thuần1,0000.0
Ngô Thị Thu Linh20.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VFC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Thị Mai LinhCổ đông lớnMua2,896,24002,300,00002/12/20165,196,240
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán2,300,0000-2,300,00002/12/20160
Lê Thị Mai LinhCổ đông lớnMua569,04002,300,00024/11/20162,869,040
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán4,600,0000-2,300,00024/11/20162,300,000
Phan Xuân TùngCổ đông lớnMua6,628,10001,700,00021/10/20168,328,100
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán6,300,0000-1,700,00021/10/20164,600,000
Phan Xuân TùngCổ đông lớnMua4,865,60001,762,50017/10/20166,628,100
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán8,062,5000-1,762,50017/10/20166,300,000
Phan Xuân TùngCổ đông lớnMua3,615,60001,250,00013/10/20164,865,600
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán9,312,5000-1,250,00013/10/20168,062,500
Phan Xuân TùngCổ đông lớnMua2,365,60001,250,00007/10/20163,615,600
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán10,562,5000-1,250,00007/10/20169,312,500
Phan Xuân TùngCổ đông lớnMua1,865,6000500,00030/09/20162,365,600
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán11,062,5000-500,00030/09/201610,562,500
The Shibusawa Warehouse Ltd. (SWC)Cổ đông lớnMua11,864,1733,302,5453,302,54519/09/201615,166,718
Vietnam Investment Fund I, L.PCổ đông lớnBán2,317,6532,317,653-2,317,65319/09/20160
Công ty TNHH MASCONCổ đông lớnBán12,000,0000-937,50016/09/201611,062,500
VI (Vietnam investments) partners, LLCCổ đông lớnBán984,892984,892-984,89219/09/20160
Phan Xuân TùngCổ đông lớnMua928,1000937,50016/09/20161,865,600
Nguyễn Phương MaiKế toán trưởngBán11,12911,129008/01/201511,129