Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Mã CK : VEF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần138,810,94583.3
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch16,660,40510.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VEF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phầnCổ đông lớnBán148,970,34515,687,105-10,159,40020/01/2016138,810,945
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phầnCổ đông lớnBán148,970,34515,687,105020/01/20160
1