Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam - Mã CK : VEC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước38,529,75088.0
Đỗ Thị Thúy Hương20,0000.0
Bùi Mạnh Hùng1,5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VEC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD