Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 - Mã CK : VE8

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam1,006,80955.9
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM91,3005.1
Andreas Karall81,2004.5
Nguyễn Công Diệu61,2203.4
Võ Đức Sơn24,5001.4
Nguyễn Tráng Sỹ14,5000.8
Đỗ Chiến Thắng14,1000.8
Trần Quang Cẩn11,0000.6
Nguyễn Tiến Chữ10,0000.6
Nguyễn Tất Ánh7,7910.4
Nguyễn Hữu Đằng3,3000.2
Trần Ngọc Báu2,9000.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VE8 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Công DiệuPhó Chủ tịch HĐQT/GĐBán62,32060,000-1,10028/09/201761,220
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCMCổ đông lớnMua76,300015,00021/09/201791,300
Trần Ngọc BáuTV BKSBán12,90010,000-10,00016/06/20172,900
Nguyễn Thị Bích HườngThành viên BKSBán4,0004,000-4,00016/06/20170
Andreas KarallCổ đông lớnBán136,2000-55,00019/02/201681,200
Andreas KarallCổ đông lớnBán162,4000-26,20016/02/2016136,200
Trần Quang CẩnỦy viên HĐQTMua050,00011,00018/11/201511,000
Andreas KarallCổ đông lớnMua154,90007,50021/10/2015162,400
Andreas KarallCổ đông lớnMua127,000027,90010/07/2015154,900
Andreas KarallCổ đông lớnMua108,000019,00023/04/2015127,000
Andreas KarallCổ đông lớnMua92,500015,50004/02/2015108,000
Andreas KarallCổ đông lớnMua88,90003,60007/11/201492,500
1