Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 - Mã CK : VE4

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng công ty CPXD điện Việt Nam562,60254.7
Nguyễn Thế Hùng263,71125.7
Phan Huy Thành24,4862.4
Nguyễn Ngọc Ân8,5820.8
Nguyễn Văn Bốn8,2460.8
Nguyễn Năng Đồng6,8200.7
Lê Văn Huyên5,1440.5
Nguyễn Huy Toàn2,5000.2
Trần Thị Thúy Vân2,3000.2
Trần Thị Thu Lan2,2180.2
Nguyễn Thị Thúy Hà2,0270.2
Lê Thị Dung1,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VE4 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Thị DungTrưởng BKS/TV BKSBán1,0001,000011/04/20180
Nguyễn Văn BốnTV HĐQTBán8,9301,384-68409/02/20188,246
Lê Thị DungThành viên BKSBán5,6004,600-4,60025/08/20171,000
Nguyễn Văn BốnThành viên HĐQTBán20,33012,784-12,73020/06/20177,600
Nguyễn Thế HùngTV HĐQT/GĐMua259,2116,0004,50016/02/2017263,711
Nguyễn Thế HùngGĐ/TV HĐQTMua05,0005,00015/04/20165,000
Lê Thị DungThành viên BKSBán7,2007,200-7,20017/09/20150
Lê Thị DungThành viên BKSBán7,2007,200012/06/20157,200
Lê Thị DungThành viên BKSBán5,6003,600012/06/20155,600
1