Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA - Mã CK : VDP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP1,826,26414.3
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển An Việt1,476,85611.6
Kiều Hữu1,280,03810.0
Nguyễn Đức Sơn321,3512.5
Nguyễn Ngọc Tuấn155,4971.2
Hoàng Thế Bắc119,4140.9
Hoàng Văn Hòa77,7500.6
Lê Bửu Trương66,2500.5
Nguyễn Thị Thảo62,9000.5
Dương Minh Liễu33,2290.3
Nguyễn Thị Hậu10,0000.1
Nguyễn Quang Toản4,0960.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VDP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hoàng Văn HòaTV HĐQT/TGĐMua2,900150,000030/03/20180
1