Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Mã CK : VCW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex23,550,00047.1
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh17,340,00034.7
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB3,300,0006.6
Nguyễn Thị Quỳnh Trang60,0000.1
Vũ Quý Hà30,0000.1
Lê Minh Quý10,0000.0
Nguyễn Văn Tốn3,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VCW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty TNHH MTV Năng lượng GelexCổ đông lớnMua23,550,0006,450,000020/04/20180
Công ty TNHH MTV Năng lượng GelexCổ đông lớnMua12,340,00012,000,000009/03/20180
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua2,300,00001,000,00025/01/20183,300,000
Công ty TNHH MTV Năng lượng GelexCổ đông lớnMua2,340,000010,000,00004/01/201812,340,000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh TháiCổ đông lớnBán25,210,00025,210,000-25,210,00004/01/20180
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh TháiCổ đông lớnMua17,050,0008,160,0008,160,00022/12/201725,210,000
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamCổ đông lớnBán25,500,00025,500,000-25,500,00022/12/20170
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua0017,340,00022/12/201717,340,000
Vương Ngọc VănPhụ trách CBTTBán3,0003,000-3,00006/12/20170
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh TháiCổ đông lớnBán21,800,0004,750,000-4,750,00031/10/201717,050,000
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VinaconexCổ đông lớnBán100,000100,000-100,00031/08/20170
1