Công ty Cổ phần VIWACO - Mã CK : VAV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam4,080,00051.0
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội1,896,22023.7
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB330,0004.1
Nguyễn Anh Việt36,0800.5
Cao Hải Tháp6,5000.1
Đinh Hoàng Lân7000.0
Trần Mạnh Hùng2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VAV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnBán1,200,0000-870,00025/12/2017330,000
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua001,200,00003/10/20171,200,000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh TháiCổ đông lớnBán1,201,8001,201,800-1,201,80003/10/20170
1