Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân - Mã CK : VAT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trần Như Canh244,7205.4
Phó Đức Tùng200,0004.4
Cao Thị Hòa199,5004.4
Nguyễn Huy Hà138,0003.0
Lương Thế Anh55,4001.2
Yu Jen Chieh49,9001.1
Aizawa Securities Co., Ltd.41,3000.9
Vũ Tuấn Đức31,2000.7
Diệp Xuân Kiên26,6000.6
Trần Tuấn Dũng6,0000.1
Nguyễn Bá Đồng2,1900.0
Trần Văn Tân2,1530.0
Đoàn Thị Thanh Nhanh5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VAT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Như CanhChủ tịch HĐQT/Phó TGĐMua244,720300,000014/07/2017244,720
Cổ đông lớnBán207,9000-12,90005/09/2016195,000
Cổ đông lớnBán214,0000-14,00029/08/2016200,000
Cổ đông lớnMua187,700020,20024/08/2016207,900
Trần Văn TânThành viên HĐQTBán8,1537,090-6,00013/07/20162,153
Cổ đông lớnMua196,000018,00029/06/2016214,000
Cao Thị HòaCổ đông lớnBán217,7000-18,20023/05/2016199,500
Cao Thị HòaCổ đông lớnMua190,800020,90025/04/2016211,700
Cao Thị HòaCổ đông lớnBán215,4000-15,40014/03/2016200,000
Cao Thị HòaCổ đông lớnMua176,700038,70021/01/2016215,400
Vũ Tuấn ĐứcỦy viên HĐQT/TGĐBán53,00053,000-53,00018/11/20150
Yu Jen ChiehCổ đông lớnBán94,0000-44,10020/10/201549,900
Yu Jen ChiehCổ đông lớnMua104,70004,80025/08/201594,000
Yu Jen ChiehCổ đông lớnBán104,7000-15,50025/08/201594,000
Yu Jen ChiehCổ đông lớnMua99,80004,90029/07/2015104,700
Yu Jen ChiehCổ đông lớnMua89,800010,00014/07/201599,800
Yu Jen ChiehCổ đông lớnMua69,200020,60022/05/201589,800
Yu Jen ChiehCổ đông lớnMua60,70008,50018/05/201569,200
Yu Jen ChiehCổ đông lớnMua59,30001,40008/05/201560,700
Aizawa Securities Co., Ltd.Cổ đông lớnBán66,3000-25,00012/09/201441,300
12