Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển - Mã CK : VAF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam25,256,88767.1
Công ty TNHH Hoàng Ngân3,748,98910.0
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn3,569,2889.5
Văn Hồng Sơn16,2740.0
Hồ Sỹ Tiến13,0000.0
Nguyễn Ngọc Thạch10,9070.0
Hoàng Văn Tại8,4850.0
Chu Văn Thước3,3380.0
Cấn Thị Thu Hà2,3640.0
Nguyễn Thị Hiền2,3640.0
Phạm Quang Trung2,2250.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VAF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònCổ đông lớnMua1,842,25301,727,03516/03/20183,569,288
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònCổ đông lớnBán2,032,2510-190,00011/01/20171,842,251
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònCổ đông lớnMua1,433,240030,00030/12/20151,463,240
Nguyễn Ngọc ThạchThành viên HĐQTMua8,39050,000027/09/20158,390
Hồ Sỹ TiếnThành viên BKSMua010,00010,00018/09/201510,000
Nguyễn Ngọc ThạchThành viên HĐQTMua050,0008,39015/08/20158,390
1