Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định - Mã CK : UMC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nam Định1,210,75165.7
Đỗ Minh Dũng37,6002.0
Trần Xuân Sánh36,7662.0
Phạm Thị Hải Quỳnh20,5001.1
Nguyễn Ngọc Hùng20,2001.1
Nguyễn Văn Toàn19,8001.1
Trần Việt Dũng15,5000.8
Trần Thị Trung Hậu6,0000.3
Nguyễn Thu Hiền5,2000.3

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : UMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD