Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh - Mã CK : TVU

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Trà Vinh1,120,00064.0
Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa350,00020.0
Lê Hữu Phước15,0000.9
Hồ Văn Trí11,8000.7
Phạm Tấn Lộc7,4000.4
Lê Quang Minh5,9000.3
Nguyễn Thị Hà Duyên4,8000.3
Trầm Duy Linh2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TVU - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD