Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - Mã CK : TVP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần AIKYA6,098,17655.0
Nguyễn Đăng Nguyên685,6926.2
Hà Văn Đồng30,2940.3
Lê Hữu Phước24,5480.2
Nguyễn Thị Hồng Cẩm330.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TVP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD