Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần - Mã CK : TVN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Bộ Công thương636,844,03493.9
Nguyễn Minh Xuân15,0000.0
Nguyễn Tiến Thắng13,6000.0
Vũ Bá Ổn12,9000.0
Đặng Thúc Kháng12,8000.0
Nghiêm Xuân Đa11,9000.0
Đỗ Hiếu Thuận5,1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TVN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD