Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin - Mã CK : TVD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập Đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam7,814,61317.4
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh1,325,4002.9
Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam759,3341.7
Trịnh Xuân Thỏa29,5310.1
Nguyễn Văn Trịnh22,5070.1
Nguyễn Tiến Phượng16,2310.0
Vũ Đình Việt5,9500.0
Đặng Văn Kham4,4420.0
Nguyễn Thị Luyến3,8900.0
Đinh Quang Lung3,1730.0
Vũ Bình Tỵ1,8640.0
Phùng Đình Hòa1,7350.0
Đinh Quang Minh1,6680.0
Phùng Thế Anh1,2110.0
Khuất Mạnh Thắng8550.0
Phan Xuân Thủy7510.0
Nguyễn Quang Trung2680.0
Phạm Xuân Vinh580.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TVD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Quý DũngKế toán trưởngBán23,83923,839-23,83922/01/20150
Nguyễn Quý DũngKế toán trưởngBán28,38028,380-15,70028/03/201412,680
Nguyễn Quý DũngKế toán trưởngBán12,68012,680002/05/20140
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,226,800098,60023/09/20131,325,400
Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán1,159,3340-400,00026/04/2012759,334
Nguyễn Quang TrungPhó Giám đốcBán1,4261,426012/06/20120
Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán1,459,334300,000-300,00006/04/20121,159,334
Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán1,159,334500,000011/06/20120
Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán1,659,334200,000-200,00016/03/20121,459,334
Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán1,659,334200,000013/01/20121,659,334
1