Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt - Mã CK : TVC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt6,060,65115.1
Hoàng Thị Quế Anh1,186,2003.0
Lê Việt900,0002.2
Nguyễn Đức Anh Tuấn96,0000.2
Hán Công Khanh20,0000.0
Đỗ Thanh Hà16,2750.0
Phạm Thanh Tùng500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TVC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua6,060,6511,000,000027/04/20180
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua5,526,1511,000,000534,50023/03/20186,060,651
Phạm Thanh TùngChủ tịch HĐQTBán1,356,2501,356,200-1,356,20023/02/201850
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua5,026,151500,000500,00006/02/20185,526,151
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua4,726,151300,000300,00010/01/20185,026,151
Đỗ Thanh HàPhó Chủ tịch HĐQTBán124,775108,500-108,50003/01/201816,275
Nguyễn Đức TùngKế toán trưởngBán3,2553,255-3,25529/12/20170
Phan Doãn VinhTGĐ/Phụ trách CBTTBán86,80086,800-86,80028/12/20170
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua4,526,151200,000200,00021/12/20174,726,151
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua4,119,451500,000406,70024/11/20174,526,151
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua3,619,451500,000500,00020/10/20174,119,451
Đỗ Thanh HàPhó Chủ tịch HĐQTBán233,275108,500-108,50011/09/2017124,775
Phạm Thanh TùngChủ tịch HĐQTMua900,000350,000350,00012/07/20171,250,000
Phan Doãn VinhGĐ/Phụ trách CBTTBán180,000100,000-100,00007/06/201780,000
Nguyễn Trung KiênTV HĐQTBán105,300105,300-105,30012/05/20170
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua2,819,0001,581,000516,90017/02/20173,335,900
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua2,400,0002,000,000419,00013/01/20172,819,000
Nguyễn Trung KiênTV HĐQT/Phụ trách CBTTMua02,000,000105,30029/12/2016105,300
Công ty TNHH MTV Tùng Trí ViệtCổ đông lớnMua400,0002,000,0002,000,00009/12/20162,400,000
Phan Doãn VinhMua80,000100,000100,00012/12/2016180,000