Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung - Mã CK : TTZ

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú492,3006.8
Trần Thị Thanh Na453,9006.3
Yang Xiao Dong351,8004.9
Trần Thị Lương338,2004.7
Phạm Ngọc Duẩn312,3004.3
Nguyễn Văn Quang272,3003.8
CTCP Chứng khoán Bảo Minh246,0003.4
Nguyễn Xuân Khoa214,0003.0
CTCP Đầu tư và Công nghệ Trường Sơn160,0002.2
Lotus - Mekong River Equity Fund142,1002.0
Hoàng Anh Quyết36,5000.5

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TTZ - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Ngọc DuẩnCổ đông lớnBán364,3000-52,00023/03/2018312,300
Yang Xiao DongCổ đông lớnMua348,80003,00005/03/2018351,800
Công ty cổ phần Đầu tư Việt TúCổ đông lớnMua488,00004,30023/02/2018492,300
Công ty cổ phần Đầu tư Việt TúCổ đông lớnMua416,600066,80001/02/2018483,400
Trần Thị Thanh NaCổ đông lớnMua201,9000252,00001/02/2018453,900
Phạm Ngọc DuẩnCổ đông lớnMua196,0000168,30015/01/2018364,300
Hoàng Văn TyBán655,400655,400-655,40021/07/20170
Trần Thị LươngCổ đông lớnBán369,1000-30,90027/06/2017338,200
Đặng Ngọc ThôngThành viên HĐQTBán357,500357,500-357,50003/07/20170
Trần Thị LươngCổ đông lớnBán525,9000-225,90019/06/2017300,000
Đặng Ngọc ThôngThành viên HĐQTMua157,500200,000200,00015/05/2017357,500
Đặng Ngọc ThôngThành viên HĐQTBán157,500157,500-157,50019/04/20170
Hoàng Anh QuyếtTV HĐQT/Phụ trách CBTTBán500,000500,000-500,00021/03/20170
Nguyễn Văn QuangCổ đông lớnMua260,300012,00028/11/2016272,300
Nguyễn Văn QuangCổ đông lớnBán272,3000-12,00025/11/2016260,300
Nguyễn Văn QuangCổ đông lớnMua196,300068,30011/11/2016264,600
Nguyễn Văn QuangCổ đông lớnBán263,7000-10,00013/09/2016253,700
Nguyễn Văn QuangCổ đông lớnMua261,30002,40005/08/2016263,700
Nguyễn Xuân KhoaCổ đông lớnBán300,0000-86,00008/07/2016214,000
Nguyễn Xuân KhoaCổ đông lớnBán360,0000-60,00029/06/2016300,000