Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh - Mã CK : TTV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam670,03851.0
Nguyễn Duy Sâm103,3947.9
Nguyễn Cảnh Tùng74,4635.7
Lê Thị Tú Anh72,1515.5
Nguyễn Văn Hưng6,0000.5
Phạm Quốc Kỳ3,6000.3
Lê Thành Nam3,4000.3
Lương Thu Hiền1,5000.1
Trịnh Thị Hoài1,2000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TTV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD