Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh - Mã CK : TTC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 12,563,50043.2
Công ty Cổ phần Hóa An456,0007.7
AFC VF Limited303,0005.1
Trần Hưng Lương14,3500.2
Võ Thị Thu Thủy11,0000.2
Châu Thị Diệu Phương5,8000.1
Nguyễn Đức Lợi5,1100.1
Lê Xuân Thái3,7910.1
Hồ Hữu Phước1,5000.0
Khương Thị Chăm5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TTC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Hóa AnCổ đông lớnMua93,0000363,00028/12/2017456,000
Phạm Thanh TuânChủ tịch HĐQTBán291,200291,200-291,20025/09/20170
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua281,000022,00030/12/2016303,000
Lê Xuân TháiPhó TGĐBán3,7913,791020/12/20163,791
AFC VF LimitedCổ đông lớnBán289,5000-8,50001/10/2016281,000
AFC VF LimitedCổ đông lớnBán344,3000-54,80021/04/2016289,500
AFC VF LimitedCổ đông lớnBán350,4000-6,10013/04/2016344,300
AFC VF LimitedCổ đông lớnBán360,0000-9,60012/04/2016350,400
AFC VF LimitedCổ đông lớnBán416,7000-56,70029/03/2016360,000
AFC VF LimitedCổ đông lớnBán432,7000-16,00019/02/2016416,700
Hồ Hữu PhướcỦy viên HĐQTBán9,0607,560-7,56019/11/20151,500
AFC VF LimitedCổ đông lớnBán476,0000-43,30005/11/2015432,700
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua423,600052,40030/09/2015476,000
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua415,90007,70012/05/2015423,600
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua371,400044,50007/05/2015415,900
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua358,100013,30009/01/2015371,400
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua327,100031,00009/12/2014358,100
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua298,600028,50030/09/2014327,100
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua291,80006,80024/07/2014298,600
AFC VF LimitedCổ đông lớnMua225,400066,40016/06/2014291,800
12