Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn - Mã CK : TSG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam2,329,20075.8
Đỗ Đức Toan42,7001.4
Nguyễn Ngọc Hòa18,3000.6
Phạm Văn Dũng15,8000.5
Dương Ngọc Thắng14,4000.5
Lê Đức Dũng14,4000.5
Thân Trọng Thảo Vy3,8000.1
Phạm Hà Lan Viên3,0000.1
Ngô Thị Loan2,3000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TSG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đỗ Đức ToanKế toán trưởngBán42,70037,700027/04/20180
1