Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn - Mã CK : TRI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trần Lệ Nguyên219,7120.8
Lê Phụng Hào176,8370.6
Nguyễn Thanh Sơn120,0000.4
Nguyễn Tri Bổng67,4160.2
Phan Minh Có61,5240.2
Trần Kim Thành8,0000.0
Hàng Thị Diệu1,8000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TRI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Xuân LuânThành viên HĐQTMua06,887,090009/04/20120
Nguyễn Tri BổngỦy viên HĐQTBán67,41667,416001/05/20100
Nguyễn Thanh SơnPhó Chủ tịch HĐQTBán120,000120,000029/04/20100
Nguyễn Xuân LuânThành viên HĐQTBán6,0006,000-6,00001/02/20100
Hàng Thị DiệuKế toán trưởngBán1,8001,800015/10/20090
Citigroup Global Market Financial Product Ltd (CGMFP)Cổ đông lớnBán759,5600-25,41015/09/2008734,150
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnMua566,160089,00023/05/2007655,160
Citigroup Global Market Financial Product Ltd (CGMFP)Cổ đông lớnMua721,050061,10003/10/2008782,150
Citigroup Global Market Financial Product Ltd (CGMFP)Cổ đông lớnMua726,680032,46023/09/2008759,140
Trương Thanh ViệtTrưởng BKSBán3,6102,610031/01/20083,610
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnBán656,8900-61,21007/04/2007595,680
Vòng Phụng AnhCổ đông lớnBán1,020,0000-850,00007/05/2007170,000
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnMua622,680048,00029/06/2007670,680
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnMua185,1800177,76029/12/2007362,940
Citigroup Global Market Financial Product Ltd (CGMFP)Cổ đông lớnBán595,6800-5,15016/08/2007652,790
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnBán655,1600-32,48030/05/2007622,680
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnMua516,790049,37015/05/2007566,160
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnMua302,020051,49020/03/2007353,510
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnMua256,540045,48019/03/2007302,020
Citigroup Global Market Ltd.Cổ đông lớnMua158,860077,78003/09/2007236,640
12