Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội - Mã CK : TPH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam1,026,97654.1
Nguyễn Lệ Thủy90,0004.7
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam63,3003.3
Lê Hồng Quế22,6961.2
Ngô Đắc Nam12,3800.7
Nguyễn Quang Tiến8,4000.4
Nguyễn Văn Đạt8,4000.4
Dương Xuân Mộc5,7120.3
Phan Thị Thu Hà5,4120.3

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TPH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị NgônThành viên HĐQTBán15,00015,000-15,00030/11/20170
Ngô Đắc NamPhó GĐMua3,9808,4008,40027/07/201612,380
Ngô Đắc NamPhó GĐBán8,4008,400-8,40027/07/20160
Phạm Thị NgônỦy viên HĐQTBán15,00014,000016/09/201515,000
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamCổ đông lớnMua970,476047,30009/05/20131,017,776
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamCổ đông lớnMua941,576028,90007/05/2013970,476
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamCổ đông lớnMua920,976020,60025/03/2013941,576
Nguyễn Lệ ThủyCổ đông lớnBán104,1000-14,10013/03/201390,000
Lê Hồng QuếChủ tịch HĐQT/GĐMua16,29610,0006,00020/12/201022,296
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamCổ đông lớnBán920,976200,000020/10/2010920,976
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamCổ đông lớnMua920,97680,000020/10/2010920,976
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamCổ đông lớnBán920,976100,000023/11/2009920,976
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán136,00072,700-72,70026/10/200963,300
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán161,80025,000-25,00010/04/2009136,000
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán184,90023,180-23,18023/03/2009161,800
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt NamCổ đông lớnMua76,700016,00018/09/200892,700
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamCổ đông lớnBán918,000450,000-95,70003/07/2008822,300
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt NamCổ đông lớnMua92,700057,30026/09/2008150,000
1