Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng - Mã CK : TPC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Trung Cang3,223,22015.2
Trương Thị Lệ1,233,4405.8
Công ty TNHH Quế Trân1,022,9364.8
Mekong Enterprise Fund973,0404.6
Đỗ Thị Quế Thanh960,0004.5
Phạm Đỗ Diễm Hương896,7004.2
Phạm Đỗ Quế Hương720,0003.4
Tôn Thị Hồng Minh304,0001.4
Huỳnh Văn Gấm168,0000.8
Trần Kiết Linh168,0000.8
Trần Kiết Trân144,0000.7
Nguyễn Thị Thanh Loan127,1600.6
Huỳnh Thanh Tuấn120,0000.6
Lê Thị Thảo120,0000.6
Phạm Văn Mẹo55,0000.3
Trần Ngọc Thanh Hùng48,0000.2
Lê Thị Mỹ Ngọc39,2760.2
Phạm Văn Mẹo35,0000.2
Đào Thanh Tuyền33,6000.2
Nguyễn Văn Hùng26,4000.1
Nguyễn Thị Hồng Cúc24,0000.1
Nguyễn Văn Hòa24,0000.1
Trần Hữu Vinh7,0000.0
Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa2,0500.0
Lê Thị Minh Trí6000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TPC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tôn Thị Hồng MinhPhó Chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ/Phụ trách CBTTMua104,000200,000200,00005/10/2017304,000
Trương Thị LệCổ đông lớnMua1,063,3600170,08005/10/20171,233,440
Trần Hữu VinhThành viên HĐQTBán32,40027,400-25,40006/11/20147,000
Lâm Nguyễn Quốc NghĩaTrưởng BKSBán20,05018,000-18,00013/07/20132,050
Đào Thanh TuyềnThành viên BKSBán33,60030,000012/07/201333,600
Nguyễn Thị Thanh LoanThành viên HĐQT/Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởngMua77,160100,00050,00012/12/2012127,160
Nguyễn Thị Thanh LoanThành viên HĐQT/Giám đốc Tài chínhBán48,00048,000-48,00013/11/20120
Tôn Thị Hồng MinhThành viên HĐQTMua52,800100,00051,20001/10/2012104,000
Lâm Nguyễn Quốc NghĩaTrưởng BKSMua050,00020,05027/08/201220,050
Công ty TNHH Quế TrânCổ đông lớnBán1,684,9860-672,05007/06/20121,022,936
Công ty TNHH Quế TrânCổ đông lớnMua1,684,986010,00007/06/20121,022,936
Phạm Văn MẹoThành viên HĐQTMua180,000150,0005,00007/06/201235,000
Phạm Văn MẹoThành viên HĐQTBán180,000150,000-150,00007/06/201235,000
Phạm Trung CangChủ tịch HĐQTMua2,560,560800,000662,66016/05/20123,223,220
Công ty TNHH Quế TrânCổ đông lớnBán1,684,986700,000030/06/20120
Công ty TNHH Quế TrânCổ đông lớnMua1,684,986700,000030/06/20120
Lê Thị Minh TríThành viên BKSBán13,60013,000-13,00003/04/2012600
Lê Thị Mỹ NgọcThành viên BKSMua9,27630,00030,00020/04/201239,276
Lê Thị Mỹ NgọcThành viên BKSBán19,10019,100003/05/20120
Lê Thị Minh TríThành viên BKSMua60013,00013,00005/03/201213,600